Wybierz kategorię
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Kontakt

sklep@azmarket.pl

tel. +48 724 450 207

Raiffeisen Bank Polska S.A.
78 1750 1051 0000 0000 3185 9018

centrala firmy

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AZMARKET.PL§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gockowiak.pl prowadzony jest przez firmę (zwaną: „Sprzedawcą”):

 

Mirosław Gockowiak

Ciele, ul. Przylesie 3

86-005 Białe Błota

NIP 554-039-0007

REGON 090341484

 

wpisany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem: 554-039-0007

 

Adres poczty elektronicznej: sklep@azmarket.pl

Numer telefonu: +48 724 450 2072. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, lub złożenie zamówienia bez rejestracji, jest tożsame z zapoznaniem się przez Kupującego (zwanego dalej: „Klientem”) z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.gockowiak.pl. Zamówienia składane są wyłącznie w formie elektronicznej.


3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania do Klienta) wynosi: 3 dni robocze, przy założeniu zlecenia przez Klienta dokonania płatności za zakupiony towar oraz uiszczenia kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta w wybrany przez niego sposobów: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost.

 

4. Zapłata za zamówiony towar następuje z góry – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, pod rygorem uznania, że Klient odstąpił od zawarcia umowy. Realizacja zamówienia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

 

 

§3. TOWAR

 

1. Wszystkie towary sprzedawane na stronie www.gockowiak.pl są wolne od wszelkich wad.

 

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.§4. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 

3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

 

4. W momencie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 

6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.§5. DOSTAWA

 

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 

3. Koszty dostawy ponosi Klient.

 

4. Klientowi, który nie odbierze paczki w terminie, przysługuje jedynie zwrot środków zamówienia obniżony o koszt wysyłki. Czas na odbiór paczki pozostawionej w punkcie na Poczcie Polskiej wynosi 7 dni.§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klientowi, który jest Konsumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzynania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Klient.

 

1. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towaru typu: drzwi harmonijkowe, meble, deski i listwy WPC, tablice magnetyczne, zadaszenia nie mogą być one odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.

 

3. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

 

4. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§7. REKLAMACJE

 

1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem reklamacjegockowiak@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

5. Adres do wysyłki reklamacji:

 

AZMARKET - Reklamacje

Ciele, ul. Niedźwiedzia 11

86-005 Białe Błota 

6. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego pod adresem reklamacje.gockowiak.pl i wysłanie go online.

 

7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce: Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

 

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie Art. 558. § 1 KC strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 lipca 2018r.

do góry
Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl